AÇIK RIZA

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) gereğince, ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
Bu kapsamda, ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU üyelik işlemi ile dâhil olarak paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı
Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Bilimsel Bilisim İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin sahibi olduğu ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'nin ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, ticari olmayan, bilgilendirme amaçlı elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi siz değerli üyelerimize aktarmaya çalışacağız.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, firma adı, yetkili kişi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, aldığı sertifika bilgileri, platform üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, platformu açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'nin üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

2.Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için, üçüncü kişilere aktarılan kişisel verilerinize güncellemeleri bildirmek ve izinlerinizi kaldırmak gibi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer tüm haklarınızı kullanmak amacıyla, 0(0312) 426 47 47 no’lu telefondan veya “iletisim@caaadplatformu.org” mail adresinden ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'ye başvurabilirsiniz.

3. Kişisel Veri Saklama Süresi
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'den Ayrılma ve iletişim iznini iptal etme
Söz konusu izninizi geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, platform ve diğer detaylar) bu talebinizi ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'ye iletebilirsiniz ve her zaman “iletisim@caaadplatformu.org” adresine e-posta gönderebilirsiniz.

5. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU, üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Kişisel verilerin korunması ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU için önemli bir konudur. ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak platform aracılığıyla ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'ye kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, platforma ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

7. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler
ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin “www.caaadplatformu.org/kisiselverilerpolitikasi” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

8.Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Elektronik İletişim İzni
İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'de gerçekleştirilen aktiviteler ve Bilimsel Bilişim İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin sağlık alanındaki aktiviteleri ile ilgili ticari olmayan, bilgilendirme amaçlı e-mail/e-bülten/SMS/MMS gönderilmesine ve katıldığınız ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU projeleri ile ilgili kayıtlarının paylaşılabileceğine izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verileriniz, iş ortakları ile yapılan sözleşmeler kapsamında, istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms, e-posta ve diğer elektronik iletişim yollarıyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Müşteriler, kişisel verilerinin ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

Sayın Üyemiz,
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, açık rızanızla paylaşılan verilerinizin, sağlık alanındaki aktiviteleri ile ilgili ticari olmayan, bilgilendirme amaçlı mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız. İletişim izninizi geri almak istediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, platform ve diğer esaslar) bu talebinizi ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ PLATFORMU'ye iletebilirsiniz.